Vì sao lại không thể quay màn hình trên Vidbeyond mở rộng?

Author: Uyen 218 views

Khi chọn màn hình để bắt đầu quay video, sẽ có lúc bạn không thể quay màn hình này. Trường hợp này thường xảy ra khi bạn mở một tab trình duyệt mới.

Trường hợp này xảy ra bởi vì một số trình duyệt (như Google Chrome) chặn quyền quay lại màn hình đang hiển thị, chẳng hạn như khi mở một tab mới, cụ thể:

  • Màn hình hiển thị không phải là một trang web (trang “tab mới").
  • Màn hình hiển thị chứa thông tin mà trình duyệt web không cho phép ghi hình (tùy chỉnh trình duyệt web).

Hướng giải quyết

Bạn cần phải bắt đầu từ trang trình duyệt mà bạn có thể ghi hình.

Bước 1: Đi đến trang web khác (ví dụ nhập vidbeyond.com lên thanh địa chỉ của trình duyệt).

Bước 2: Mở lại ứng dụng Vidbeyond mở rộng để bắt đầu ghi hình.

Bước 1 & 2
Nội dung: