Cách để quay màn hình cùng với camera

Author: Uyen 204 views

Lưu ý:Với mục “Screen + Camera” , bạn chỉ có thể quay lại cửa sổ trình duyệt hiện tại mà bạn đang truy cập. 

Các bước để quay màn hình cùng với camera: 

Bước 1: Để bắt đầu quay, bạn nhấp vào biểu tượng tiện ích Vidbeyond trên góc phải trình duyệt Chrome. Sau đó, chọnmàn hình và camera, chọn các tính năng bên dưới theo ý muốn. Tiếp theo, nhấn nút “Start Recording”.

Bước 1

Bước 2: Khi quay xong, bạn nhấn nút tạm dừng trên thanh điều khiển, nhấn dấu tích để kết thúc video. 

Bước 2

Bước 3: Chọn tải video lên Vidbeyond hoặc tải về máy tính.

Sau đó kết thúc quay video. Bạn có thể chỉnh sửa và xuất file lưu. Bạn có thể dùng tính năng “Trim video” để cắt bỏ một phần đầu/ cuối video. 

Bạn cũng có thể cắt bỏ một đoạn ở giữa video với tính năng “Remove part of the video”. 

Bạn có thể xuất file video dưới dạng “MP4” hoặc “WEBM”. Chọn đăng tải video lên thư viện Vidbeyond hoặc tải tải về máy tính của bạn.

Bước 3