How to record your screen

Author: Uyen 209 views

You can record your screen directly on the Vidbeyond website. Firstly, go to your workspace/project. Then, select “+New” trên thanh menu chính và chọn nút “Record”

Nhấp vào biểu tượng “Screen” để bắt đầu quay lại màn hình.

How to record your screen on the Vidbeyond browser extension

Trước khi bắt đầu quay toàn màn hình, bạn cần chọn cửa sổ web mà bạn muốn quay và chia sẻ, rồi nhấp vào biểu tượng tiện ích Vidbeyond trên góc phải trình duyệt Chrome 

Bước 1: Trên tiện ích Vidbeyond mở rộng, chọn mụctoàn màn hình, chọn các tính năng bên dưới theo ý muốn. Tiếp theo, nhấn nút “Start Recording”.

Bước 1

Bước 2: Khi cửa sổ “Choose what to share”xuất hiện, hãy chọn kiểu màn hình: 

  • Toàn màn hình (nếu đang mở nhiều trình duyệt, hãy chọn một để bắt đầu chia sẻ).
  • Cửa sổ (ứng dụng cụ thể hoặc cửa sổ trình duyệt).
  • Tab cụ thể trên trình duyệt Chrome.

Bước 3: Nhấp chọn màn hình, ứng dụng hoặc tab trên Chrome mà bạn muốn quay video.

Bước 4: Chọn “Share” để bắt đầu quay.

Bước 2 & 3 & 4

Bước 5: Khi quay xong, bạn nhấn nút tạm dừng trên thanh điều khiển, rồi chọn nút “check" để tiếp tục. 

Bước 5

Step 6: Sau đó, bạn chỉnh sửa video và lưu trữ. Bạn có thể xuất file video dưới dạng “MP4” hoặc “WEBM”. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng tính năng “Trim video” để cắt bỏ một phần ở cuối video, hoặc cắt bỏ một đoạn ở giữa video với tính năng “Remove part of the video”. Cuối cùng, chọn đăng tải video lên thư viện Vidbeyond hoặc tải tải về máy tính của bạn.

Step 6

Lưu ý: Một số thiết bị/ trình duyệt sẽ yêu cầu quyền Chia sẻ âm thanh . Tham khảo cách để thu được âm thanh từ hệ thống hoặc trình duyệt trên máy tính khi quay màn hình.

Nội dung: