Cách quay video bằng camera trên máy tính

Author: Uyen 214 views

Bạn có thể quay màn hình trực tiếp trên website Vidbeyond. Đầu tiên, vào workspace/project của bạn. Sau đó, bạn chọn nút “+New” trên thanh menu chính và chọn nút “Record”

Sau đó, chọn mục “Camera” để bắt đầu quay video.

Cách quay video bằng camera của bạn trên tiện ích Vidbeyond mở rộng

Cách ghi hình bằng Camera giúp bạn quay lại chính bạn bằng webcam của máy tính. 

Bước 1: Để bắt đầu quay, bạn nhấp vào biểu tượng tiện ích Vidbeyond trên góc phải trình duyệt Chrome. Sau đó, chọn"Camera only", chọn các tính năng bên dưới theo ý muốn. Tiếp theo, nhấn nút “Start Recording”.

Bước 1

Bước 2: Khi quay xong, bạn nhấn nút tạm dừng trên thanh điều khiển, nhấn dấu tích để kết thúc video. 

Bước 2

Bước 3: Sau đó, bạn chỉnh sửa video và lưu trữ. Bạn có thể xuất file video dưới dạng “MP4” hoặc “WEBM”. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng tính năng “Trim video” để cắt bỏ một phần ở cuối video, hoặc cắt bỏ một đoạn ở giữa video với tính năng “Remove part of the video”. Cuối cùng, chọn đăng tải video lên thư viện Vidbeyond hoặc tải tải về máy tính của bạn.

Bước 3

Nội dung: