Cách để ẩn thanh điều khiển khi quay màn hình trên Vidbeyond mở rộng

Author: Uyen 190 views

Thanh điều khiển xuất hiện bên dưới màn hình khi bạn chọn quay toàn màn hình hoặc màn hình và camera trên Vidbeyond mở rộng. Thanh công cụ cho phép bạn:

  • Tạm dừng, quay lại từ đầu, ngừng quay để tải video.
  • Sử dụng các công cụ (vẽ, chèn văn bản, vẽ mũi tên, v.v) trên màn hình để đạt chất lượng video tốt hơn.

Ẩn thanh điều khiển trên màn hình thật dễ dàng, bạn chỉ cần mở Vidbeyond mở rộng rồi chọn ô vuông kế bên “Only show toolbar to hover”.