Cách cài đặt lại mật khẩu

Author: Uyen 226 views

Không thể đăng nhập vào Vidbeyond? Đừng lo, bạn có thể cài password mới và đăng nhập trở lại.

Các bước cài đặt lại mật khẩu:

Bước 1: Chọn “Forgot password’’

Bước 1

Bước 2: Tiếp đến, Vidbeyond sẽ yêu cầu bạn truy cập vào email cá nhân sẽ đặt mật khẩu mới. Nhấp chọn “Submit” để tiếp tục.

Bước 2

Bạn sẽ nhận được email thông báo từ Vidbeyond yêu cầu kiểm tra email để đặt mật khẩu mới. 

Bước 3: Nhấp vào email đó. Sau đó, bạn có thể nhấn chọn “Reset password” hoặc nhấp vào đường link bên dưới để tiến hành đổi mật khẩu.

Bước 3

Bước 4: Nhập password mới, rồi nhập lại lần nữa ở khung bên dưới. Chọn “Save” để hoàn tất thay đổi mật khẩu.

Bước 4

Cách đổi mật khẩu mới khi đang đăng nhập vào Vidbeyond

Nếu bạn đã đăng nhập vào ứng dụng nhưng muốn thay đổi mật khẩu mới, hãy mở trang tài khoản của bạn để thực hiện.

Hãy làm theo các bước sau để đổi mật khẩu mới: 

Bước 1: Click on your profile on the bottom of the left panel. Next, select the “My profile” .

Bước 1

Bước 2: Chọn “Change password”.

Bước 2

Bước 3: Để đặt mật khẩu mới, bạn nhập mật khẩu cũ của bạn ở khung đầu tiên. Sau đó, bạn nhập mật khẩu mới mà bạn muốn đổi, nhập lại mật khẩu đó lần nữa ở khung bên dưới. Để hoàn thành, bạn nhấp vào “Save” .

Bước 3
Nội dung: