Cách thêm hoặc xoá thư mục

Author: Uyen 260 views

Thêm thư mục

Thư mục là công cụ giúp bạn sắp xếp nội dung video một cách có hệ thống. Bạn có thể tạo bao nhiêu thư mục tuỳ ý trên ứng dụng Vidbeyond.

Các bước để thêm thư mục mới:

Bước 1: Vào project mà bạn muốn thêm thư mục vào. Ở thanh menu chính, nhấn chọn nút “+ New” , sau đó chọn “Folder”.

Bước 1

Bước 2: Một ô cửa sổ sẽ hiện ra để bạn tiến hành tạo thư mục. Nhập tên thư mục, sau đó nhấn “Save” .

Bước 2

Nếu bạn chưa tạo thư mục nào trong project của bạn, chọn nút “+ New” ở giữa để thêm.

Xoá thư mục

Chỉ những ai là creator, admin hoặc owner mới có thể xoá thư mục.

Bước 1: Vào project mà bạn muốn xoá thư mục.

Bước 2: Chọn nút “Folder” trên thanh menu chính của Vidbeyond.

Bước 3: Chọn nút menu phía bên phải tên thư mục bạn muốn xoá và chọn “Move to trash”.

Bước 3

Hoặc bạn có thể chọn nút “List view” phía bên phải màn hình để xoá thư mục. 

Sau đó, chọn biểu tượng "Thùng rác" để xoá.

Nội dung: