Cách để thêm project

Author: Uyen 250 views

Với ứng dụng Vidbeyond, bất kì người dùng nào cũng có thể tạo project mới.

Các bước để tạo một project mới:

Bước 1: Vào workspace mà bạn muốn tạo project.

Bước 2: Nhấp vào đấu "+" ở cột “Projects” .

Bước 2

Bước 3: There will be a pop up window for you to create a new project. Insert a name for your new project. Select “Create” để thêm project mới.

Bước 3