Thay đổi Microphone và camera của bạn trước khi quay

Author: Linh Rosie 288 views

Trong lúc quay video, nếu bạn muốn sử dụng camera hoặc micro khác ngoài các lựa chọn được mặc định trong máy tính của bạn, hãy tham khảo các bước sau:

  1. Mở cửa sổ quay video, sau đó bắt đầu ghi hình bằng camera
  2. Nhấp chọn hai thanh ngang bên cạnh, chọn camera và micro đã được lắp đặt sẵn trên máy tính của bạn