Cách để chia sẻ trực tiếp trên nền tảng Vidbeyond

Author: Uyen 258 views

Bạn có thể chia sẻ video qua email cho các đối tác, đồng nghiệp hay bạn bè trực tiếp từ thư viện video Vidbeyond. Bạn không cần phải truy cập vào Gmail để làm điều đó nữa.

Cách để chia sẻ trực tiếp trên nền tảng Vidbeyond:

Bước 1: Chọn video mà bạn muốn chia sẻ.

Bước 2: Chọn nút “Share & settings” option on the toolbar below. Then another window will pop up:

Bước 2

Bước 3: Nhấp vào biểu tượng “Email Share” on the left panel

Email Sent pop-up window

Then, you need to fill in your email’s account at the “From” segment, then you click on the button “Connect with this email” to proceed your emails’ verification.

Connect an email account
  • From: Người gửi (Bạn có thể chuyển sang tài khoản khác để gửi). 
  • To: Người nhận. Bạn có 2 lựa chọn:
    • Emails: Bạn có thể nhập địa chỉ email của những người bạn muốn chia sẻ video.
    • Label: You can share your video with a group of people mà bạn đã tạo trên Vidbeyond.
Add receiver’s email, compose Email subject and body.

Tham khảo thêm cách thêm thông tin liên lạc trên nền tảng Vidbeyond.

  • Subject: Chủ đề cho email bạn muốn gửi.
  • The box includes the link and the thumbnail of the video: Nơi bạn soạn email.

Bước 3: Chọn “Send” để hoàn tất chia sẻ video của bạn.

Send email