Cách chia sẻ video từ Vidbeyond qua Gmail

Author: Uyen 239 views

Bạn có thể ghi hình, đăng tải hoặc chia sẻ video từ Vidbeyond với đồng nghiệp, đối tác hay bạn bè qua Gmail.

thao tác chia sẻ video qua Gmail:

Bước 1: Click on the video that you want to share and choose “Share & Settings” button on the toolbar below.

Bước 1

Step 2,3: Chọn “Copy link” on the left panel and fill in the “Visitor name” box to track your data

Step 2,3

Bước 4: You can either click “Copy link” (nếu bạn chỉ muốn chia sẻ đường link mà không có ảnh thumbnail) hoặc “Copy link & thumbnail” (if you want to share the video with its thumbnail) right on the screen.

Bước 4

Bước 5: Vào Gmail của bạn và dán đường link video vào hộp soạn thảo email. Nhấp chọn “Send” để hoàn tất chia sẻ video của bạn.

Bước 5