Cách để chia sẻ đường link video của bạn từ Vidbeyond

Author: Uyen 197 views

Sử dụng link video để chia sẻ là cách dễ dàng nhất để bắt đầu với Vidbeyond.

Sau khi sao chép đường link của video trên Vidbeyond, bạn có thể sao chép nó đến bất cứ đâu để chia sẻ video. 

Thao tác chia sẻ video bằng đường link:

Bước 1: Chọn video trên Vidbeyond bạn muốn chia sẻ.

Bước 2: Chọn nút “Copy link” hoặc “Copy link & thumbnail” (nếu bạn muốn chia sẻ video kèm ảnh thumbnail).

Bước 2

Bước 3: Dán đường link đến bất cứ bạn muốn để hoàn tất chia sẻ video.