Cách để gửi 1 video email đính kèm thumbnail.

Author: Linh Rosie 278 views

Tạo ấn tượng với khách hàng bằng cách gửi video email đính kèm thumbnail động đầy sáng tạo và nhanh chóng cùng Vidbeyond.

Video dưới đây sẽ hướng dẫn bạn 2 cách để thực hiện gửi email: 

  • Gửi email trực tiếp từ Vidbeyond.
  • Gửi email có đính kèm thumbnail qua Gmail