Cách sử dụng Vidbeyond bằng điện thoại.

Author: Linh Rosie 393 views

Bạn có thể dễ dàng tạo video, chỉnh sửa, chia sẻ hay kiểm tra các thông số thông kế bất kỳ lúc nào, nơi đâu bằng điện thoại khi sử dụng Vidbeyond. 

Dưới đây là video chia sẻ cho bạn về cách sử dụng Vidbeyond bằng điện thoại. 

Video này bao gồm các nội dung:

  1. 2 cách đăng nhập vào Vidbeyond bằng điện thoại. 
  2. Tạo, đăng tải video.
  3. Gửi video qua email, mạng xã hội, ứng dụng tin nhắn. 
  4. Các chức năng khác: Folder, Contacts và Analytics.