Cách đăng tải video lên Vidbeyond

Author: Uyen 270 views

Bạn có thể dễ dàng đăng video từ máy tính hay điện thoại của bạn lên ứng dụng Vidbeyond.

Các bước đăng tải video lên Vidbeyond:

Bước 1: Vào workspace/project mà bạn muốn đăng tải video.

Bước 2: Chọn nút “New” trên thanh menu chính của Vidbeyond. Tiếp theo, chọn nút “Upload” .

Bước 2

Bước 3: There will be a pop up window for you to upload the video. Select a video from your browser. Then, insert your video title. Add to folder and write down your description if any. Finally, click “Upload” .

Bước 3