Các cách để tạo một video trên Vidbeyond.

Author: Linh Rosie 368 views

Bạn có thể dễ dàng tạo 1 video trên Vidbeyond với 3 sự lựa chọn dưới đây: 

Option 1: “By mobile”, dễ dàng tạo hay đăng tải video mọi lúc mọi nơi. 

Cách 2: “Record” - quay video trên nền tảng web-browser. Điều này cho phép bạn quay video trực tiếp với webcam, hay quay màn hình trình chiếu để dễ dàng thuyết trình.

Cách 3: “Upload” - đăng tải video với tốc độ nhanh chóng.

Xem video hướng dẫn dưới đây để biết thêm về chi tiết:

Nội dung: