Cách tạo nút CTA

Author: Linh Rosie 303 views

Nút CTA hay còn gọi là nút kêu gọi hành động với mục đích dẫn dắt người xem thực hiện hành động truy cập hoặc kết nối với người bán ví dụ như nút “Đặt lịch” hay “Ghé thăm chúng tôi”.   

Dưới đây là video hướng dẫn cách tạo nút CTA.