Cách để thu được âm thanh từ hệ thống hoặc trình duyệt trên máy tính khi quay màn hình

Author: Linh Rosie 248 views

Khi quay video trên nền tảng Vidbeyond, nguồn âm thanh chính sẽ đến từ micrô tích hợp trên máy tính của bạn (hoặc micrô ngoài mà bạn đang sử dụng) để người xem có thể nghe thấy bạn nói.

Nhưng bạn có biết rằng bạn cũng có thể ghi lại âm thanh được phát từ nguồn nội bộ trên máy tính của bạn?

Khi quay màn hình trên Vidbeyond, bạn có thể ghi lại âm thanh từ nguồn nội bộ theo 1 trang 2 cách sau:

  • âm thanh từ cửa sổ trình duyệt: bất cứ âm thanh nào từ cửa sổ trình duyệt và được phát ra loa ngoài của máy tính bạn.
  • âm thanh hệ thống (máy tính): không chỉ cửa sổ trình duyệt, mà tất cả ứng dụng trên máy tính của bạn khi phát ra âm thanh đều có thể thu lại được.

Thu lại âm thanh từ trình duyệt web

Bước 1: Chọn “+New”, nhấn “Record” để mở tính năng ghi hình.

Bước 1

Bước 2: Chọn nút “Screen” , sau đó chọn “Start recording” để tiếp tục.

Bước 2

Bước 3: A new window pops up.

  1. Click on “Chrome Tab” (depending on your browser), then select the tab with the audio source you want to record.
  2. Select the “"Share tab audio"” checkbox.
  3. Select “"Share" để bắt đầu quay màn hình.
Bước 3

Thu lại âm thanh từ hệ thống (máy tính)

Bước 1: Chọn “+New”, nhấn “Record” để mở tính năng ghi hình.

Bước 1

Bước 2: Chọn nút “Screen” , sau đó chọn “Start recording” để tiếp tục.

Bước 2

Bước 3: Cửa sổ mới sẽ xuất hiện. Chọn mục “Entire Screen” . Tiếp đến, nhấp chọn vào khung hình thu nhỏ bân dưới để bắt đầu chia sẻ, rồi nhấn nút “Share” để bắt đầu quay màn hình.

Bước 3
Nội dung: