Cách để thêm hoặc thay đổi phông nền ảo khi ghi hình trên Vidbeyond

Author: Uyen 266 views

Khi quay video với Vidbeyond, bạn có thể thêm hoặc thay đổi phông nền ảo đã được cài đặt sẵn trên nền tảng.

Thêm hay thay đổi nền ảo thật đơn giản và dễ dàng với các bước sau:

Bước 1: Chọn nút"+ New" ở góc trái màn hình. 

Bước 2: Chọn “Record”.

Bước 1 & 2

Bước 3: Chọn nút “Camera” . Bên dưới mục “Camera” , bạn sẽ thấy nhiều phông nền ảo để có thể tự do lựa chọn. Nhấp chọn một phông nền bạn ưng ý hay muốn thay đổi.

Bạn cũng có thể MỞ hoặc TẮT chế độ “Mirror Camera” theo ý muốn.

Bước 3

Bước 4: Chọn nút “Start Recording” để bắt đầu quay video. Video của bạn sẽ bắt đầu ghi hình sau 3 giây.

Bước 4

Tham khảo thêm Cách tạo video mới bằng nút "Record".