Cách xoá video trên Vidbeyond

Author: Linh Rosie 243 views

Với Vidbeyond, bạn chỉ tốn vài giây để có thể xoá video ra khỏi ứng dụng.

Đầu tiên, tìm video mà bạn muốn xoá. Tiếp đến, nhấp chọn nút menu bên dưới góc phải video đó và chọn “Move to trash” .

Delete your video

Sau khi nhấp chọn, video đó sẽ ngay lập tức được xoá khỏi thư viện của bạn.