Video trên nền tảng Vidbeyond ở định dạng nào?

Author: Uyen 218 views

Định dạng video khi tải về máy từ thư viện Vidbeyond sẽ ở dưới dạng MP4.

Nếu bạn quay màn hình trên ứng dụng Vidbeyond mở rộng, bạn có thể chọn định dạng "MP4" hoặc "WEBM" để tải video về máy tính.