Thông tin cá nhân, địa chỉ IP mạng internet và các quy định về bảo mật thông tin?

Author: Uyen 228 views

Hệ thống sẽ tự động định vị location qua IP mạng của người dùng. Phương pháp định vị này hợp pháp và không cần sự cho phép của người dùng. Việc định vị này cũng chỉ mang tính chất tương đối để biết được khu vực hoặc thành phố nào họ đang ở.