Video trên nền tảng Vidbeyond có thời lượng tối đa là bao nhiêu phút?

Author: Uyen 240 views

Vidbeyond không giới hạn thời lượng video tải lên. Video có thể dài 1 phút, 30 phút hay thậm chí có thể hơn 1 tiếng đó!