Chất lượng video trên Vidbeyond như thế nào?

Author: Uyen 232 views

Video bạn xem trực tiếp trên nền tảng Vidbeyond có độ phân giải khá cao, xem rất rõ nét.

Chất lượng video trên Vidbeyond

Tuy nhiên, bạn lưu ý rằng các video được tải về từ thư viện Vidbeyond sẽ có độ phân giải thấp hơn video gốc, đó là 320p.