Tôi có thể đăng tải video có sẵn hay tích hợp video từ các nền tảng khác vào Vidbeyond được không?

Author: Uyen 181 views

Hệ thống Vidbeyond cho phép bạn làm điều này. Bạn có thể tải video có sẵn lên thư viện Vidbeyond rất đơn giản và nhanh chóng.

Tích hợp Vidbeyond với Youtube, Vimeo, Google Drive hay các nền tảng lớn khác đều dễ dàng, tiện lợi.