Cách sử dụng thư mục để sắp xếp video của bạn 📂

Author: Uyen 553 views

Với tính năng này, bạn có thể tìm kiếm video một cách nhanh hơn. Các thao tác để tạo thư mục trên Vidbeyond cũng đơn giản như cách tạo thư mục trên máy tính của bạn vậy.

Cách thực hiện?

Bước 1: Vào project mà bạn muốn tạo thư mục mới. Chọn mục “Folder” trên thanh menu. Nhấp chọn thư mục mà bạn muốn tải video lên. 

Bước 1

Lưu ý: Nếu bạn chưa tạo thư mục mà bạn muốn tải video lên, chọn nút “+ New” trên góc trái màn hình để tạo thư mục mới. Sau đó, bạn chọn thư mục vừa tạo để đăng video như bình thường.

Bước 2: Tải video lên thư mục bằng cách chọn “+Add” phía trên hoặc chọn “+ New” phía bên trái màn hình.

Bước 2

Bước 3: Sau đó, ô cửa sổ nhỏ sẽ hiện ra. Bạn nhập tiêu đề video trên thanh tìm kiếm hoặc di chuyển thanh bar bên dưới để tìm kiếm video bạn muốn thêm vào thư mục.

Bước 4: Chọn “Add” .

Bước 4