Cách cắt video trên Vidbeyond

Author: Uyen 264 views

Cắt video là cách dễ dàng để chỉnh sửa những lỗi nhỏ hay những lúc “ậm ừ” trong quá trình quay video. Bạn không cần quay video lại từ đầu đâu, chỉ cần sử dụng chức năng cắt video để chỉnh sửa phần đầu hoặc phần cuối video là được.

Các bước cắt video trên Vidbeyond:

Bước 1: Select a video from your library and click the button “Edit”.

Bước 1

Bước 2: In the “Trim Video” window, click and drag the markers at either end of the video timeline to select where you want to apply the trim.

Bước 3: Nhấp vào biểu tượng “Save” . Video của bạn sẽ được lưu tự động.

Step 2, 3