Cách chỉnh sửa và chọn thumbnail cho Video.

Author: Linh Rosie 338 views

Bạn có thể chỉnh sửa video như đổi tên, cắt video, và có 4 phương thức để lựa chọn thumbnail cho video.

Dưới đây là video hướng dẫn chi tiết: