Cách cài đặt quyền truy cập video trên nền tảng Vidbeyond

Author: Uyen 217 views

Vidbeyond cung cấp nhiều tính năng để bạn có thể tuỳ chỉnh quyền truy cập vào video của bạn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách để tuỳ chỉnh cài đặt của video theo ý muốn.

Dưới đây là các lựa chọn trong phần cài đặt video và tính năng của chúng.

  • Allow comment: Người xem có quyền bình luận về video của bạn.
  • Allow reactions (Viewers need to log in to do this): Người xem có thể thích, thả tim, v.v. cho video của bạn tương tự như Facebook.
  • Publish video: Viewers will see this video.

Làm thế nào để cài đặt quyền truy cập video trên Vidbeyond?

Bước 1: Select a video that you want to change its setting

Bước 2: On the bottom toolbar, click “Share Video”.

Bước 2

Bước 3: Then on the left toolbar, you will click to “Setting Video”

Bước 3

Then, 3 options will show up down below. You can edit the video’s settings according to your needs by switching buttons next to the options ON or OFF. The settings will be automatically saved.

Setting Videos