Cách thay đổi ảnh thumbnail cho video của bạn

Author: Uyen 227 views

Nếu bạn muốn cập nhật ảnh thumbnail cho video trên Vidbeyond, bạn có thể dễ dàng thay ảnh thumbnail cũ theo 2 bước sau:

Bước 1: Chọn video mà bạn muốn đổi ảnh thumbnail.

Bước 2: Select the the “Edit” button below the video

Edit window

Bước 3: Chọn mục “Thumbnail” button and if you want to have a default thumbnail already chosen by Vidbeyond, you can choose “Default” option.

Default Option

Hay bạn có thể thêm 1 ảnh thumbnail mới từ thiết bị của bạn bằng cách nhấn vào nút “Custom Thumbnail” bên dưới video. Tiếp theo, bạn đăng ảnh thumbnail từ máy tính của bạn hoặc trực tiếp từ video.

Custom Option

Để hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo hướng dẫn Cách tạo thumbnail theo ý muốn hoặc Cách chỉnh sửa và chọn thumbnail cho video.

Sau khi chọn ảnh thumbnail mới, nó sẽ dược lưu tự động trên ứng dụng. Giờ thì bạn đã hoàn thành thay đổi thumbnail mới cho video của bạn rồi.