Cách cài đặt nút CTA để đặt lịch hẹn online

Author: Uyen 359 views

Gắn lịch hẹn của bạn vào nút "kêu gọi hành động" (CTA) bên cạnh video của bạn là một phương pháp đơn giản mà hiệu quả nhằm tăng gắn kết với khách hàng, đồng thời kêu gọi họ thực hiện bước tiếp theo. Việc cài đặt nút CTA cho video giúp khách hàng chủ động đặt lịch hẹn với bạn ngay khi họ xem được video. 

Bạn có thể dẫn lịch online của bạn đến nút CTA một cách dễ dàng với các bước sau:

Bước 1: Vào trang lịch online mà bạn muốn khách hàng đặt hẹn (Calendly, Google Calendar, v.v.)

Bước 2: Sao chép đường link của lịch online.

Bước 2 (Ví dụ của lịch Calendly)

Bước 3: Chọn video trên Vidbeyond mà bạn muốn cài đặt nút CTA để đặt lịch hẹn.  

Bước 4: Chọn nút “CTA” phía trên video. Tiếp đến, nhấp chọn “+ CTA” để cài đặt lịch hẹn. Cửa sổ sẽ hiện ra phía bên phải để bạn điền thông tin và chỉnh sửa nút CTA.

Bước 4
  • Chọn mục ""Schedule meeting cho loại hành động bạn muốn khách hàng thực hiện. 
  • Nhập tiêu đề cho nút CTA (VD: Book a meeting).
  • Dán đường link lịch online mà bạn muốn khách hàng đặt hẹn.

Bước 5: Chọn “Save” để lưu CTA hoặc “Cancel” để xoá.

Khi khách hàng nhấp vào nút CTA, họ lập tức có thể đặt một buổi hẹn 15 phút với bạn.