Cách để thêm thông tin liên lạc trên Vidbeyond

Author: Uyen 237 views

Thêm địa chỉ email của khách hàng, thành viên hay những người liên quan trên ứng dụng Vidbeyond giúp bạn quản lý thông tin liên lạc của họ tốt hơn cũng như tiết kiệm được thời gian trong việc gửi email cho nhiều người. 

Bạn có thể dễ dàng thêm thông tin liên lạc của những người bạn muốn chia sẻ video theo các bước sau:

Bước 1: Nhấp chọn “Contacts” phía bên trái màn hình.

Bước 1

Bước 2: Chọn nút “+ New” chính giữa hoặc trên góc trái màn hình. Ô cửa nhỏ sẽ xuất hiện để bạn thêm thông tin liên lạc.

Bước 2

Bước 3: Nhập email của người bạn muốn chia sẻ video (bắt buộc). Bạn cũng có thể điền họ và tên, số điện thoại của họ nếu muốn ở các khung bên dưới.

Bước 4: Chọn “Save” để thêm thông tin liên lạc của họ trên ứng dụng Vidbeyond.

Bước 4

Bạn có thể chỉnh sửa thông tin liên lạc của họ bằng cách nhấn nút “Edit”, hoặc xoá họ khỏi danh sách bằng nút “Delete” phía bên phải ở mục “Action” . Khi danh sách liên lạc đã có nhiều người, để thêm thông tin liên lạc của người khác, bạn chọn nút “+New” ở phía trên.

Cách để tạo nhóm liên lạc trên Vidbeyond?

Lưu ý: Để tạo được nhóm liên lạc trên nền tảng này, trước tiên bạn cần phải thêm thông tin liên lạc của từng cá nhân (tham khảo hướng dẫn phía trên). 

Khi bạn đã thêm liên lạc trên ứng dụng, hãy làm theo các thao tác sau để tạo nhóm liên lạc:

Bước 1: Nhấp chọn “Contacts” phía bên trái màn hình.

Bước 1

Bước 2: Chọn nút “Groups” .

Bước 3: Chọn nút “+ New” ở giữa màn hình. Ô cửa sổ nhỏ sẽ hiện ra để bạn tạo nhóm liên lạc.

Bước 3

Bước 4: Nhập tên nhóm (Bắt buộc). Ví dụ: Marketing team, School members,… Bạn cũng có thể điền thêm thông tin ở phần "Description" bên dưới (không bắt buộc).

Bước 5: Chọn “Save” để tạo nhóm liên lạc.

Bước 5

Bạn có thể chỉnh sửa thông tin nhóm bằng cách nhấn nút “Edit”, hoặc xoá họ khỏi danh sách bằng nút “Delete” phía bên phải ở mục “Action” . Nếu muốn thêm thông tin liên lạc trong nhóm bạn đã tạo, nhấp chọn nút “+New” phía trên.

Cách để thêm thông tin liên lạc của người khác vào nhóm đã tạo?

Lưu ý: Để có thể thêm liên lạc của người khác vào nhóm, trước hết bạn phải thêm email của họ trên ứng dụng Vidbeyond (tham khảo các bước thêm liên lạc của từng người bên trên bài viết). 

Các bước thêm liên lạc của người khác vào nhóm:

Bước 1: Nhấp vào tên nhóm mà bạn muốn thêm vào.

Bước 1

Bước 2: Một trang mới sẽ xuất hiện. Chọn nút “+ Add” ở phía trên. Ô cửa sổ nhỏ sẽ xuất hiện để bạn thêm thông tin liên lạc của người đó.

Bước 2

Bước 3: Nhập địa chỉ email của người bạn muốn thêm vào nhóm (Bạn chỉ có thể thêm từng người một).

Bước 4: Chọn “Add” để hoàn thành.  

Bước 4

Bạn có thể chỉnh sửa thông tin hoặc xoá họ khỏi nhóm bằng cách chọn “Edit” hoặc “Delete” phía bên phải ở mục “Action” .

Nội dung: