Cách cài đặt nút CTA để truy cập vào website

Author: Uyen 257 views

Cài đặt nút truy cập website bên cạnh video của bạn là phương pháp hiệu quả giúp khách hàng truy cập vào website của bạn dễ dàng hơn. Từ đó, họ sẽ có cái nhìn tổng quát hơn về sản phẩm cũng như dịch vụ từ phía bạn.   

Bạn có thể dễ dàng cài đặt nút truy cập website theo các thao tác sau:

Bước 1: Vào trang web mà bạn muốn người xem truy cập vào.

Bước 2: Sao chép đường link của website.

Bước 2

Bước 3: Chọn video mà bạn muốn cài đặt nút CTA truy cập vào website.

Bước 4: Chọn nút “CTA” phía trên video. Tiếp đến, nhấp chọn “+ CTA” để gắn website vào. Cửa sổ nhỏ sẽ hiện ra phía bên phải màn hình để bạn điền thông tin cũng như chỉnh sửa nút CTA.

Bước 4
  • Chọn mục "Visit website cho loại hành động bạn muốn khách hàng thực hiện. 
  • Nhập tiêu đề CTA bạn muốn. 
  • Dán link website bạn muốn người xem truy cập vào.

Bước 5: Chọn “Save” để lưu CTA hoặc “Cancel” để xoá.

Khi khách hàng nhấp vào nút CTA, họ lập tức có thể truy cập vào website của bạn.