Cách thay đổi tiêu đề video

Author: hoangvu.blm.52 290 views

Bạn có thể dễ dàng thay đổi tên video chỉ với 2 bước đơn giản như sau:

Bước 1: Vào project của bạn và nhấp chọn video mà bạn muốn đổi tiêu đề.

Bước 1

Bước 2: Move the mouse pointer to the box below the video and click on it. Now you can edit the title in any way you want. The title will be automatically saved. 

Bước 2