Cách để xem thông tin trong phần phân tích dữ liệu

Author: hoangvu.blm.52 261 views

Analytics feature provides you with essential data, like audience, location, time, types of devices, views, videos’ popularity…, that can enable you to make actionable decisions regarding the use of your video.

Bạn cần phải vào workspace/project có chứa các video mà bạn muốn xem dữ liệu. Sau đó, nhấp chọn nút “Analytics” bên trái màn hình.

Bạn có thể theo dõi số liệu liên quan đến video, bao gồm: 

  • Số lượt xem, lượt thích và bình luận trong khung thời gian cụ thể.

Bạn có thể chọn các khung thời gian khác bằng cách nhấp chọn nút phía trên góc phải.

  • Top video có lượt xem cao nhất. Bạn có thể nhấp chọn “Download report” để tải bản báo cáo về máy tính và chọn nút “Expand” bên dưới để xem đầy đủ thông tin.  
  • You can also review which channels, systems were used by the audience to view the videos and which devices , browsers were used for it.