What is in Vidbeyond’s analytics?

Author: Uyen 273 views

Analytics dashboard plays a major role in refining company processes and campaigns, better identifying customers and their needs, and recognizing emergent trends.

Bạn có thể xem được những gì với tính năng phân tích dữ liệu từ Vidbeyond?

Vidbeyond provides you an overview of your videos in a project in terms of views, reactions, and comments in a specific timeframe, with the ability to choose different time frames according to your needs

Overview of your Project’s Videos

Scroll down, you can see the top viewed videos with information including:

 • Tên của các video có trong project.
 • Tổng số lượt xem, lượt thích, bình luận và chia sẻ của từng video.
 • Nút “Download report” để tải bản báo cáo về máy.
 • Nút “Expand” bên dưới để bạn có thể xem đầy đủ thông tin.

Below this report, you can see 2 circle graphs:

 • Biểu đồ bên trái cho thấy người xem sử dụng kênh nào để tiếp cận video của bạn (Facebook, LinkedIn, Zalo, v.v.) 
 • Trong khi đó, biểu đồ bên phải đưa ra phần trăm và các loại thiết bị mà người dùng sử dụng khi xem video của bạn (điện thoại, máy tính, v.v.) 

You can select a specific video from the list to read its analytics only:

 • The total reactions, comments and views of that video in a specific timeframe (you can choose different time frames by clicking on the options above on the right).
 • You can also see your videos’ popularity from over the world.
 • The 4 circle charts below show the channels, types of devices and browsers, systems people have used to watch the video.

There is a report below with the information, including:

 • Time: Ngày và giờ kể từ lúc họ bắt đầu xem video của bạn.
 • Action: Người xem đã bình luận, thích hay chỉ xem qua.
 • Content: Nội dung bình luận cũng như phản ứng của người xem là gì.
 • Duration: How long they stay watching to your video?
 • Nút “Download report” bên trên cho phép bạn tải về máy để xem kĩ hơn.
 • Browsers and platform: kind of browsers and platform they use for watching video