How to export your video analytics in a repor

While you can review most of your video analytics on the Vidbeyond platform, it is

Cách để xem thông tin trong phần phân tích dữ liệu

Analytics feature provides you with essential data, like audience, location, time, types of devices, views,

Cách thay đổi tiêu đề video

Changing the title of your video is quick and easy with 2 simple steps: Step

Khác

Mẹo khác mà bạn cần biết

Phân tích

Phân tích dữ liệu và thấu hiểu khách hàng

Chia sẻ

Gửi video đến người xem một cách dễ dàng

Chỉnh sửa

Dễ dàng thay đổi tiêu đề, ảnh thumbnail video và nhiều hơn thế nữa

Ghi hình

Sử dụng tiện ích Chrome, ứng dựng di động và hơn thế nữa

Vidbeyond Knowledge Base